Pinoy Driver Menu

Question 1 of 48

 
 
 

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:

  • A. Matarik ang kalsada

  • B. Madulas ang kalsada

  • C. Baku-bakong kalsada

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements