Pinoy Driver Menu

Question 1 of 48

 
 
 

Ano ang ibig sabihin ng berdeng palaso (arrow) na ilaw trapiko?

  • A. Hindi pinayagan ang pagpasok sa interseksyon na itinuturo ng palaso

  • B. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumaliwa at kumanan

  • C. Nagpapahintulot sa pagtawid ng mga taong tatawid

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements