Pinoy Driver Menu

Question 1 of 34

 
 
 

Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa "side" and "rear view mirror" ng:

  • A. mabilis/madalian

  • B. hanggang gusto mo

  • C. hindi kukulangin sa isang minuto

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements