Pinoy Driver Menu

Question 1 of 34

 
 
 

Kung magpapatakbo ng mabagal sa “expressway” dapat kang gumawi sa:

  • A. gitnang linya

  • B. kanang linya

  • C. kaliwang linya

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements