Pinoy Driver Menu

Question 1 of 34

 
 
 

Ang kailangang distansya sa pagitan ng sinusundang sasakyan ay:

  • A. sinlaki ng sukat ng dalawang sasakyan

  • B. sinlaki ng sukat ng isang sasakyan

  • C. sinlaki ng sukat ng tatlong sasakyan

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements