Pinoy Driver Menu

Question 1 of 34

 
 
 

Ang pinakaligtas na alituntunin kahit ikaw ang may karapatan sa daan ay:

  • A. huwag ipilit ang karapatan

  • B. bumusina

  • C. laging ipilit ang karapatan

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements