Pinoy Driver Menu

Question 1 of 34

 
 
 

Kung umilaw ang “brake lights” ng sasakyang nasa iyong unahan, dapat kang:

  • A. bumusina

  • B. humanda sa pagpreno

  • C. lumiko sa kanan o kaliwa

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements