Pinoy Driver Menu

Question 1 of 4

 
 
 

Kapag magpaparada sa pababang kalsada, ang mga gulong ay dapat pihitin:

  • A. paharap sa gilid ng banketa

  • B. palayo sa gilid ng bangketa

  • C. kahit saang direksyon

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements