Pinoy Driver Menu

Question 1 of 2

 
 
 

Anong pamamaraan ang maaring gawin kung nais mong magpaandar sa paakyat at matarik na kalsada para hindi umatras ang iyong sasakyan?

  • A. headlight technique

  • B. jumpstart technique

  • C. handbrake technique

  • D. gas pedal technique

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements