Pinoy Driver Menu

Question 1 of 10

 
 
 

Sa ilalim ng basic speed law, hindi ka maaaring magpatakbo ng mas matulin kaysa sa:

  • A. nakapaskil na speed limit

  • B. tulin na hindi ligtas

  • C. daloy ng trapiko

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements