Pinoy Driver Menu

Question 1 of 10

 
 
 

Ang hindi marunong magbasa at sumunod sa ilaw trapiko ay:

  • A. nagpapatunay na mahusay kang drayber

  • B. maaaring masangkot sa aksidente

  • C. nakatipid sa gasolina

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements