Pinoy Driver Menu

Question 1 of 40

 
 
 

Sa naka-motorsiklo na may balak lumiko pakanan, dapat gamitin na senyas ay:

  • A. kaliwang kamay na nakataas

  • B. kanang kamay na diretsong nagtuturo pakanan

  • C. kanang kamay na nakataas

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements