Pinoy Driver Menu

Question 1 of 40

 
 
 

Ano sa mga sumusunod ang hindi "highway"?

  • A. Pampublikong parke at eskinita

  • B. kalsada na pribado o pagmamay-ari ng unibersidad

  • C. kalsada, abenida, maluwang na lansangan

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements