Pinoy Driver Menu

Question 1 of 20

 
 
 

Kung ikaw ay naglalakbay sa kalsada na may dalawang lane at nakita mo na ang tiyansa ng peligro ay pareho sa magkabilang lane, ikaw at dapat na:

  • A. iposisyon ang sasakyan ng bahagya sa kanan

  • B. iposisyon ang sasakyan ng bahagya sa kaliwa

  • C. iposisyon ang sasakyan sa gitna

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements