Pinoy Driver Menu

Question 1 of 20

 
 
 

Matapos kang lumampas (overtake) at nais mong bumalik sa pinangalingang linya ng ligtas kailangan:

  • A. tignan sa "rear-view mirror" ang iyong nilagpasan

  • B. lumingon sa iyong nilagpasan

  • C. huminto

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements