Pinoy Driver Menu

Question 1 of 20

 
 
 

Ang busina ay ginagamit upang:

  • A. makalikha ng ingay

  • B. iparinig na maganda ang tunog ng busina

  • C. makapagbigay babala ng kaligtasan o pag-iingat

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements