Pinoy Driver Menu

Question 1 of 10

 
 
 

Ang dilaw na linyang tuloy-tuloy ay palatandaan na:

  • A. maaaring lumusot sa kaliwa o kanan

  • B. bawal ang paglusot sa kanan

  • C. bawal ang paglusot sa kaliwa

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements