Pinoy Driver Menu

Question 1 of 10

 
 
 

Kung ikaw ay nagmamaneho sa maling lane, ano ang dapat mong gawin para makakaliwa sa isang interseksyon?

  • A. Lumiko ng mabilis

  • B. Tapakan ang preno at clutch habang lumiliko para hindi bumilis

  • C. Tumingin sa kaliwa at kanan para makita kung ligtas na lumipat ng lane at lumiko

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements