Pinoy Driver Menu

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan: Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:

 • A. Doble ang kurabadang delikado sa kaliwa

 • B. Doble ang kurbadang delikado sa kanan

 • C. Doble ang kurbadang delikado sa unahan

 •  
  The correct answer is A
   
  Ang simbolo na ito ay babala na may delikado na dobleng kurbada sa unahan ng daan.
   
 
 
 

Dalawang kurbada

 

Ang simbolo na ito ay indikasyon na delikado at hindi inaasahan ang dalawang kurbada sa unahan ng kurbada. Bagalan ang takbo dahil ang kalsada ay kukurba pakanan, at tapos ay pakaliwa, at tandaan ng magdahan-dahan sa pagpreno lalo na kung basa ang kalsada. Ang tulin mo kapag nagmamaneho ay nakadepende sa kondisyon ng trapiko, ng panahon, ng kalsada, at ang iyong abilidad at paningin sa kalsada.